ИА СОСЕЗФ СЪС СЕРТИФИКАТ ПО ISO/IEC 27001:2013

Публикувано на 14 юни 2019

От началото на м. юни 2019 г. Агенцията  внедри Система за управление на сигурността на информацията, в съответствие с изискванията на стандарт ISO/IEC 27001:2013 .