Нова версия на „Ръководство за практици за избягване на най-честите грешки в обществените поръчки за проекти финансирани от ЕСИФ“.

Публикувано на 20 февруари 2018

Излезе и бе предоставено ново ръководство на ЕК за подпомагане на националните, регионални и местни администрации, работещи в областта на управлението на средствата от ЕС да осигурят ефикасни и прозрачни процедури за възлагане на обществени поръчки, съдържащо практически обяснения, добри практики, примерни от ежедневното управление, специфични казуси и модели, както и полезни препратки.