Служители от ИА СОСЕЗФ взеха участие в специализиран семинар на тема „Техники за формиране на извадките по Европейски фонд за морско дело и рибарство“ организиран от ГД „Морско дело и рибарство“ към ЕК в гр. Брюксел, Белгия

Публикувано на 14 ноември 2017

В периода от 2 – 5 октомври 2017 г. в гр. Брюксел, Белгия се проведе обучение за одитиращите органи на страните членки по Европейския фонд за морско дело и рибарство, организирано от DG MARE.

Акцентът на обучението беше по отношение на указанията за изготвяне на извадки и интерпретиране на резултатите. Лекторът проф. Куельо, който е постоянен консултант на DG REGIO, проведе обучението при следната програма:

  1. Въведение – представени бяха целите на самото обучение, както и основните цели на указанието на Европейската комисия за изготвяне на извадки, разгледани бяха основни аспекти на одитния модел за оценка на риска, начина на определяне на отделните параметри на одита, включително нивото на увереност.
  2. Концепция за използване на статистическия подход при одита на операциите – представени бяха основните плюсове и минуси при използване на статистически подходи, различните методи за определяне на извадката, определяне на популацията, стратифициране, ниво на материалност, допустимо ниво на грешките, начини за определяне на очакваните грешки.
  3. Оценка на резултатите за извадката- начини на изчисляване на проектирана грешка, грешка в извадката и горно ниво на грешката.
  4. Техники за определяне на извадката за одити на операциите.

 

Обучението беше полезно във връзка с поемане на функциите по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 и за създаване на ползотворни контакти с одитните органи на останалите страни членки.