Обяви за конкурси

Обяви за конкурс за длъжностите:

1.  „главен счетоводител“ в дирекция „Финансово-стопанска и административно-правна дейност“