Бюджет

Бюджет на ИА СОСЕЗФ за 2017 г.

Бюджет на ИА СОСЕЗФ за 2018 г.

Бюджет на ИА СОСЕЗФ за 2019 г.

Бюджет на ИА СОСЕЗФ за 2020 г.

Бюджет на ИА СОСЕЗФ за 2021 г.

Бюджет на ИА СОСЕЗФ за 2022 г.

Бюджет на ИА СОСЕЗФ за 2023 г.

Бюджет на ИА СОСЕЗФ за 2024 г.

Разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19