Защита на лични данни

Права на лицата, чиито лични данни се обработват в ИА СОСЕЗФ

Лице по защита на личните данни - Милен Данков - главен експерт, дирекция "Финансово-стопанска и административно-правна дейност",

телефон 0878939095, електронна поща: m_dankov@caaf.bg