Декларации

Декларации на служителите в ИА СОСЕЗФ по чл. 35, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗПКОНПИ.

ИмеДлъжностДекларация
1Александра Георгиевастарши експертА.Георгиева
2Александра Георгиевастарши експертАлександра Георгиева- чл.35, ал.1, т.2
3Александър Банчевстарши експертДекл. чл. 35, ал. 1.т.1- А. Банчев
4Ваня Тошеваглавен експертДекларция чл.35, ал.1, т.1
5Васил Василевглавен експертВ.Василев
6Васил Василевглавен одиторВасил Василев- чл.35, ал.1, т.2
7Вера Митоваглавен експертчл. 35, ал.1, т. 1
8Георги Димитровстарши експертчл. 35, ал.1, т. 1
9Дамла Сарачеваглавен одиторД. Сарачева
10Дамла Сарачеваглавен одиторДамла Сарачева- чл.35, ал.1, т.2
11Десислава Чолаковаглавен експертДесислава-Чолакова
12Десислава Чолаковаглавен одиторДесислава Чолакова- чл.35, ал.1, т.2
13Диана Ивановастарши експертДиана-Иванова
14Диана Славоваглавен експертчл. 35, ал.1, т. 1
15Живко Каленовстарши експертДекл. чл. 35., ал. 1 Живко Каленов
16Ирина Симеоновамладши експертчл. 35, ал. 1. т. 1
17Йордан Кънчевглавен експертЙордан-Кънчев
18Йордан Кънчевдържавен одиторЙордан Кънчев- чл.35, ал.1, т.2
19Йордан Теневглавен експертЙордан Тенев чл.35, т.1
20Йордан Теневглавен експертЙордан Тенев- чл.35, ал.1, т.2
21Кателина Пеневскастарши експертКателина-Пеневска
22Катя Константиноваглавен експертКатя-Константинова
23Катя Константиноваглавен одиторКатя Константинова- чл.35, ал.1, т.2
24Катя Спасоваглавен експертКатя-Спасова
25Катя Спасоваглавен експертКатя Спасова- чл.35, ал.1, т.2
26Кристиан Брешковмладши експертКристиан Брешков-чл.35, ал. 1, т. 1
27Любомира Койнарскамладши експертчл. 35, ал.1, т. 1
28Мария Панайотоваглавен експертМария-Панайотова
29Мария Панайотовадържавен одиторМария Панайотова- чл.35, ал.1, т.2
30Мартин Мариновглавен юрисконсултМартин-Маринов
31Мартин Мариновглавен юрисконсултМартин Маринов- чл.35, ал.1, т.2
32Мартин Стоевстарши експертМартин Стоев чл.35, т.1
33Мартин Стоевстарши експертМартин Стоев- чл.35, ал.1, т.2
34Милен Данковглавен експертМилен-Данков
35Милен Данковглавен експертМилен Данков- чл.35, ал.1, т.2
36Мюхеттин Караогланглавен експертМюхеттин-Караоглан
37Мюхеттин Караогландържавен одиторМюхеттин Караоглан- чл.35, ал.1, т.2
38Петър Гетковскиглавен експертчл. 35, ал.1, т. 1
39Радосвета Абаджиевадиректорчл. 35, ал.1, т. 1
40Росен Емиловглавен експертРосен Емилов-чл. 35, ал.1, т. 1
41Севелина ИгнатовадиректорСевелина-Игнатова
42Севелина Игнатовадиректор дирекция "Одитна дейност"Севелина Игнатова- чл.35, ал.1, т.2
43Симон Папазянстарши експертСимон Папазян-чл.35,т.1
44Симон Папазянстарши експертДекл. чл.35, т.2- Симон Папазян
45Симон Папазянглавен одиторДекл. чл. 35, ал. 1.т.1- Симон Папазян
46Симон Папазяндържавен одиторДекларация по чл.35, ал.1, т. 1 Симон Папазян
47Станислав Къневглавен експертС.Кънев
48Станислав Къневглавен експертСтанислав Кънев- чл.35, ал.1, т.2
49Теодора Чавдароваглавен секретарТеодора-Чавдарова
50Теодора Чавдароваглавен секретарТеодора Чавдарова- чл.35, ал.1, т.2
51Тодорка Цветановаглавен експертчл. 35, ал.1, т. 1
52Юлия Велчеваглавен експертдекл.чл.35-Юлия Велчева