Декларации

Декларации на  служителите в ИА СОСЕЗФ  по чл.12 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси  и по  чл.35, ал.1.т 1, т.2,  т.3 и т.4 от ЗПКОНПИ .

ИмеДлъжностДекларация
1Александра ГеоргиеваСтарши експертА.Георгиева
2Александра ГеоргиеваСтарши експертАлександра Георгиева- чл.35, ал.1, т.2
3Александър БанчевСтарши експертДекл. чл. 35, ал. 1.т.1- А. Банчев
4Аспарух КарастояновГлавен одиторАспарух Карастоянов чл.35, т.1
5Аспарух Аспарухов КарастояновГлавен одиторАспарух Карастоянов- чл.35, ал.1, т.2
6Бисер РадковГлавен експертБисер-Радков
7Бисер РадковДържавен одиторБисер Радков- чл.35, ал.1, т.2
8Валентин НиколовГлавен счетоводителВалентин Николов чл.35, т.1
9Валентин НиколовГлавен счетоводителВалентин Николов- чл.35, ал.1, т.2
10ВаняТошеваДекларция чл.35, ал.1, т.1
11Васил ВасилевГлавен експертВ.Василев
12Васил ВасилевГлавен одиторВасил Василев- чл.35, ал.1, т.2
13Гергана АнгеловаГлавен експертГергана-Ангелова
14Гергана АнгеловаДържавен одиторГергана Ангелова- чл.35, ал.1, т.2
15Дамла СарачеваГлавен одиторД. Сарачева
16Дамла СарачеваГлавен одиторДамла Сарачева- чл.35, ал.1, т.2
17Даниела КуневаГлавен експертД.Кунева
18Даниела КуневаГлавен одиторДаниела Кунева- чл.35, ал.1, т.2
19Десислава ЧолаковаГлавен експертДесислава-Чолакова
20Десислава ЧолаковаГлавен одиторДесислава Чолакова- чл.35, ал.1, т.2
21Диана ИвановаСтарши експертДиана-Иванова
22Евелина ДжепсънГлавен експертЕвелина-Джепсън
23Евелина ДжепсънГлавен одиторЕвелина Джепсън- чл.35, ал.1, т.2
24Елица Николоваглавен одиторЕлица Николова - чл. 35, ал. 1, т. 1
25Елица НиколоваГлавен одиторЕлица Николова-чл.35, ал.1, т.2
26ЖивкоКаленовДекл. чл. 35., ал. 1 Живко Каленов
27ИванелаАлексиеваИванела Алексиева-чл.35,т.1
28Иванела АлексиеваГлавен експертДекл. чл.35, т.2 - Иванела Алексиева
29Илиан ИлиевГлавен експертИлиан-Илиев
30Илиан ИлиевГлавен одиторИ.Илиев
31Илиан ИлиевГлавен одиторИлиан Илиев - чл.35, ал.1, т.2
32Илиан ИлиевСтарши одиторИлиан Илиев чл.35, ал.1, т.1
33Йордан КънчевГлавен експертЙордан-Кънчев
34Йордан КънчевДържавен одиторЙордан Кънчев- чл.35, ал.1, т.2
35Йордан ТеневГлавен експертЙордан Тенев чл.35, т.1
36Йордан ТеневГлавен експертЙордан Тенев- чл.35, ал.1, т.2
37Кателина ПеневскаСтарши експертКателина-Пеневска
38Катя КонстантиноваГлавен експертКатя-Константинова
39Катя КонстантиноваГлавен одиторКатя Константинова- чл.35, ал.1, т.2
40Катя СпасоваГлавен експертКатя-Спасова
41Катя СпасоваГлавен експертКатя Спасова- чл.35, ал.1, т.2
42Кристина ВрачовскаГлавен експертК.Врачовска
43Кристина ВрачовскаГлавен експертКристина Врачовска- чл.35, ал.1, т.2
44Лъчезар ЗолевГлавен експертЛъчезар-Золев
45Лъчезар ЗолевДържавен одиторЛъчезар Золев- чл.35, ал.1, т.2
46Мария ЛазароваГлавен експертМария Лазарова-чл.35.т.1
47Мария ПанайотоваГлавен експертМария-Панайотова
48Мария ПанайотоваДържавен одиторМария Панайотова- чл.35, ал.1, т.2
49Мартин МариновГлавен юрисконсултМартин-Маринов
50Мартин МариновГлавен юрисконсултМартин Маринов- чл.35, ал.1, т.2
51Мартин СтоевСтарши експертМартин Стоев чл.35, т.1
52Мартин СтоевСтарши експертМартин Стоев- чл.35, ал.1, т.2
53Милен ДанковГлавен експертМилен-Данков
54Милен ДанковГлавен експертМилен Данков- чл.35, ал.1, т.2
55Мюхеттин КараогланГлавен експертМюхеттин-Караоглан
56Мюхеттин КараогланДържавен одиторМюхеттин Караоглан- чл.35, ал.1, т.2
57Неби КехаяГлавен експертНеби-Кехая
58Неби КехаяГлавен експертНеби Кехая- чл.35, ал.1, т.2
59Севелина ИгнатоваДиректорСевелина-Игнатова
60Севелина ИгнатоваДиректор дирекция "Одитна дейност"Севелина Игнатова- чл.35, ал.1, т.2
61Симон ПапазянСтарши експертСимон Папазян-чл.35,т.1
62Симон ПапазянСтарши експертДекл. чл.35, т.2- Симон Папазян
63Симон ПапазянГлавен одиторДекл. чл. 35, ал. 1.т.1- Симон Папазян
64Станислав КъневГлавен експертС.Кънев
65Станислав КъневГлавен експертСтанислав Кънев- чл.35, ал.1, т.2
66Теодора ЧавдароваГлавен секретарТеодора-Чавдарова
67Теодора ЧавдароваГлавен секретарТеодора Чавдарова- чл.35, ал.1, т.2
68Юлия ВелчеваГлавен експертдекл.чл.35-Юлия Велчева