Декларации

Декларации на  служителите в ИА СОСЕЗФ  по чл.12 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси  и по  чл.35, ал.1.т 1, т.2,  т.3 и т.4 от ЗПКОНПИ .

ИмеДлъжностДекларация
1Александра ГеоргиеваСтарши експертА.Георгиева
2Александра ГеоргиеваСтарши експертАлександра Георгиева- чл.35, ал.1, т.2
3Александър БанчевСтарши експертДекл. чл. 35, ал. 1.т.1- А. Банчев
4Аспарух КарастояновГлавен одиторАспарух Карастоянов чл.35, т.1
5Аспарух Аспарухов КарастояновГлавен одиторАспарух Карастоянов- чл.35, ал.1, т.2
6Бисер РадковГлавен експертБисер-Радков
7Бисер РадковДържавен одиторБисер Радков- чл.35, ал.1, т.2
8Валентин НиколовГлавен счетоводителВалентин Николов чл.35, т.1
9Валентин НиколовГлавен счетоводителВалентин Николов- чл.35, ал.1, т.2
10ВаняТошеваДекларция чл.35, ал.1, т.1
11Васил ВасилевГлавен експертВ.Василев
12Васил ВасилевГлавен одиторВасил Василев- чл.35, ал.1, т.2
13Гергана АнгеловаГлавен експертГергана-Ангелова
14Гергана АнгеловаДържавен одиторГергана Ангелова- чл.35, ал.1, т.2
15Дамла СарачеваГлавен одиторД. Сарачева
16Дамла СарачеваГлавен одиторДамла Сарачева- чл.35, ал.1, т.2
17Даниела КуневаГлавен експертД.Кунева
18Даниела КуневаГлавен одиторДаниела Кунева- чл.35, ал.1, т.2
19Десислава ЧолаковаГлавен експертДесислава-Чолакова
20Десислава ЧолаковаГлавен одиторДесислава Чолакова- чл.35, ал.1, т.2
21Диана ИвановаСтарши експертДиана-Иванова
22Евелина ДжепсънГлавен експертЕвелина-Джепсън
23Евелина ДжепсънГлавен одиторЕвелина Джепсън- чл.35, ал.1, т.2
24Елица Николоваглавен одиторЕлица Николова - чл. 35, ал. 1, т. 1
25Елица НиколоваГлавен одиторЕлица Николова-чл.35, ал.1, т.2
26ЖивкоКаленовДекл. чл. 35., ал. 1 Живко Каленов
27ИванелаАлексиеваИванела Алексиева-чл.35,т.1
28Иванела АлексиеваГлавен експертДекл. чл.35, т.2 - Иванела Алексиева
29Илиан ИлиевГлавен експертИлиан-Илиев
30Илиан ИлиевГлавен одиторИ.Илиев
31Илиан ИлиевГлавен одиторИлиан Илиев - чл.35, ал.1, т.2
32Илиан ИлиевСтарши одиторИлиан Илиев чл.35, ал.1, т.1
33Йордан КънчевГлавен експертЙордан-Кънчев
34Йордан КънчевДържавен одиторЙордан Кънчев- чл.35, ал.1, т.2
35Йордан ТеневГлавен експертЙордан Тенев чл.35, т.1
36Йордан ТеневГлавен експертЙордан Тенев- чл.35, ал.1, т.2
37Кателина ПеневскаСтарши експертКателина-Пеневска
38Катя КонстантиноваГлавен експертКатя-Константинова
39Катя КонстантиноваГлавен одиторКатя Константинова- чл.35, ал.1, т.2
40Катя СпасоваГлавен експертКатя-Спасова
41Катя СпасоваГлавен експертКатя Спасова- чл.35, ал.1, т.2
42Кирил ЛучковМладши експертКирил Лучков-чл.35, ал. 1, т. 1
43Кристиан БрешковМладши експертКристиан Брешков-чл.35, ал. 1, т. 1
44Кристина ВрачовскаГлавен експертК.Врачовска
45Кристина ВрачовскаГлавен експертКристина Врачовска- чл.35, ал.1, т.2
46Лъчезар ЗолевГлавен експертЛъчезар-Золев
47Лъчезар ЗолевДържавен одиторЛъчезар Золев- чл.35, ал.1, т.2
48Мария ЛазароваГлавен експертМария Лазарова-чл.35.т.1
49Мария ПанайотоваГлавен експертМария-Панайотова
50Мария ПанайотоваДържавен одиторМария Панайотова- чл.35, ал.1, т.2
51Мартин МариновГлавен юрисконсултМартин-Маринов
52Мартин МариновГлавен юрисконсултМартин Маринов- чл.35, ал.1, т.2
53Мартин СтоевСтарши експертМартин Стоев чл.35, т.1
54Мартин СтоевСтарши експертМартин Стоев- чл.35, ал.1, т.2
55Милен ДанковГлавен експертМилен-Данков
56Милен ДанковГлавен експертМилен Данков- чл.35, ал.1, т.2
57Мюхеттин КараогланГлавен експертМюхеттин-Караоглан
58Мюхеттин КараогланДържавен одиторМюхеттин Караоглан- чл.35, ал.1, т.2
59Неби КехаяГлавен експертНеби-Кехая
60Неби КехаяГлавен експертНеби Кехая- чл.35, ал.1, т.2
61Росен ЕмиловГлавен експертРосен Емилов-чл. 35, ал.1, т. 1
62Севелина ИгнатоваДиректорСевелина-Игнатова
63Севелина ИгнатоваДиректор дирекция "Одитна дейност"Севелина Игнатова- чл.35, ал.1, т.2
64Симон ПапазянСтарши експертСимон Папазян-чл.35,т.1
65Симон ПапазянСтарши експертДекл. чл.35, т.2- Симон Папазян
66Симон ПапазянГлавен одиторДекл. чл. 35, ал. 1.т.1- Симон Папазян
67Симон Папазяндържавен одиторДекларация по чл.35, ал.1, т. 1 Симон Папазян
68Станислав КъневГлавен експертС.Кънев
69Станислав КъневГлавен експертСтанислав Кънев- чл.35, ал.1, т.2
70Теодора ЧавдароваГлавен секретарТеодора-Чавдарова
71Теодора ЧавдароваГлавен секретарТеодора Чавдарова- чл.35, ал.1, т.2
72Юлия ВелчеваГлавен експертдекл.чл.35-Юлия Велчева