Декларации

Декларации на  служителите в ИА СОСЕЗФ  по чл.12 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси  и по  чл.35, ал.1.т 1, т.2,  т.3 и т.4 от ЗПКОНПИ .

ИмеДлъжностДекларация
1Александра ГеоргиеваСтарши експертА.Георгиева
2Александра ГеоргиеваСтарши експертАлександра Георгиева- чл.35, ал.1, т.2
3Аспарух КарастояновГлавен одиторАспарух Карастоянов чл.35, т.1
4Аспарух Аспарухов КарастояновГлавен одиторАспарух Карастоянов- чл.35, ал.1, т.2
5Бисер РадковГлавен експертБисер-Радков
6Бисер РадковДържавен одиторБисер Радков- чл.35, ал.1, т.2
7Валентин НиколовГлавен счетоводителВалентин Николов чл.35, т.1
8Валентин НиколовГлавен счетоводителВалентин Николов- чл.35, ал.1, т.2
9Васил ВасилевГлавен експертВ.Василев
10Васил ВасилевГлавен одиторВасил Василев- чл.35, ал.1, т.2
11Гергана АнгеловаГлавен експертГергана-Ангелова
12Гергана АнгеловаДържавен одиторГергана Ангелова- чл.35, ал.1, т.2
13Дамла СарачеваГлавен одиторД. Сарачева
14Дамла СарачеваГлавен одиторДамла Сарачева- чл.35, ал.1, т.2
15Даниела КуневаГлавен експертД.Кунева
16Даниела КуневаГлавен одиторДаниела Кунева- чл.35, ал.1, т.2
17Десислава ЧолаковаГлавен експертДесислава-Чолакова
18Десислава ЧолаковаГлавен одиторДесислава Чолакова- чл.35, ал.1, т.2
19Диана ИвановаСтарши експертДиана-Иванова
20Евелина ДжепсънГлавен експертЕвелина-Джепсън
21Евелина ДжепсънГлавен одиторЕвелина Джепсън- чл.35, ал.1, т.2
22Илиан ИлиевГлавен експертИлиан-Илиев
23Илиан ИлиевГлавен одиторИ.Илиев
24Илиан ИлиевГлавен одиторИлиан Илиев - чл.35, ал.1, т.2
25Йордан КънчевГлавен експертЙордан-Кънчев
26Йордан КънчевДържавен одиторЙордан Кънчев- чл.35, ал.1, т.2
27Йордан ТеневГлавен експертЙордан Тенев чл.35, т.1
28Йордан ТеневГлавен експертЙордан Тенев- чл.35, ал.1, т.2
29Кателина ПеневскаСтарши експертКателина-Пеневска
30Катя КонстантиноваГлавен експертКатя-Константинова
31Катя КонстантиноваГлавен одиторКатя Константинова- чл.35, ал.1, т.2
32Катя СпасоваГлавен експертКатя-Спасова
33Катя СпасоваГлавен експертКатя Спасова- чл.35, ал.1, т.2
34Кристина ВрачовскаГлавен експертК.Врачовска
35Кристина ВрачовскаГлавен експертКристина Врачовска- чл.35, ал.1, т.2
36Лъчезар ЗолевГлавен експертЛъчезар-Золев
37Лъчезар ЗолевДържавен одиторЛъчезар Золев- чл.35, ал.1, т.2
38Мария ПанайотоваГлавен експертМария-Панайотова
39Мария ПанайотоваДържавен одиторМария Панайотова- чл.35, ал.1, т.2
40Мартин МариновГлавен юрисконсултМартин-Маринов
41Мартин МариновГлавен юрисконсултМартин Маринов- чл.35, ал.1, т.2
42Мартин СтоевСтарши експертМартин Стоев чл.35, т.1
43Мартин СтоевСтарши експертМартин Стоев- чл.35, ал.1, т.2
44Милен ДанковГлавен експертМилен-Данков
45Милен ДанковГлавен експертМилен Данков- чл.35, ал.1, т.2
46Мюхеттин КараогланГлавен експертМюхеттин-Караоглан
47Мюхеттин КараогланДържавен одиторМюхеттин Караоглан- чл.35, ал.1, т.2
48Неби КехаяГлавен експертНеби-Кехая
49Неби КехаяГлавен експертНеби Кехая- чл.35, ал.1, т.2
50Севелина ИгнатоваДиректорСевелина-Игнатова
51Севелина ИгнатоваДиректор дирекция "Одитна дейност"Севелина Игнатова- чл.35, ал.1, т.2
52Станислав КъневГлавен експертС.Кънев
53Станислав КъневГлавен експертСтанислав Кънев- чл.35, ал.1, т.2
54Теодора ЧавдароваГлавен секретарТеодора-Чавдарова
55Теодора ЧавдароваГлавен секретарТеодора Чавдарова- чл.35, ал.1, т.2