Декларации

Декларации на  служителите в ИА СОСЕЗФ  по чл.12 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси  и по  чл.35, ал.1.т 1, т.2,  т.3 и т.4 от ЗПКОНПИ .

ИмеДлъжностДекларация
1Александра ГеоргиеваСтарши експертА.Георгиева
2Александра ГеоргиеваСтарши експертАлександра Георгиева- чл.35, ал.1, т.2
3Аспарух КарастояновГлавен одиторАспарух Карастоянов чл.35, т.1
4Аспарух Аспарухов КарастояновГлавен одиторАспарух Карастоянов- чл.35, ал.1, т.2
5Бисер РадковГлавен експертБисер-Радков
6Бисер РадковДържавен одиторБисер Радков- чл.35, ал.1, т.2
7Валентин НиколовГлавен счетоводителВалентин Николов чл.35, т.1
8Валентин НиколовГлавен счетоводителВалентин Николов- чл.35, ал.1, т.2
9Васил ВасилевГлавен експертВ.Василев
10Васил ВасилевГлавен одиторВасил Василев- чл.35, ал.1, т.2
11Гергана АнгеловаГлавен експертГергана-Ангелова
12Гергана АнгеловаДържавен одиторГергана Ангелова- чл.35, ал.1, т.2
13Дамла СарачеваГлавен одиторД. Сарачева
14Дамла СарачеваГлавен одиторДамла Сарачева- чл.35, ал.1, т.2
15Даниела КуневаГлавен експертД.Кунева
16Даниела КуневаГлавен одиторДаниела Кунева- чл.35, ал.1, т.2
17Десислава ЧолаковаГлавен експертДесислава-Чолакова
18Десислава ЧолаковаГлавен одиторДесислава Чолакова- чл.35, ал.1, т.2
19Диана ИвановаСтарши експертДиана-Иванова
20Евелина ДжепсънГлавен експертЕвелина-Джепсън
21Евелина ДжепсънГлавен одиторЕвелина Джепсън- чл.35, ал.1, т.2
22Елица Николоваглавен одиторЕлица Николова - чл. 35, ал. 1, т. 1
23Елица НиколоваГлавен одиторЕлица Николова-чл.35, ал.1, т.2
24Илиан ИлиевГлавен експертИлиан-Илиев
25Илиан ИлиевГлавен одиторИ.Илиев
26Илиан ИлиевГлавен одиторИлиан Илиев - чл.35, ал.1, т.2
27Илиан ИлиевСтарши одиторИлиан Илиев чл.35, ал.1, т.1
28Йордан КънчевГлавен експертЙордан-Кънчев
29Йордан КънчевДържавен одиторЙордан Кънчев- чл.35, ал.1, т.2
30Йордан ТеневГлавен експертЙордан Тенев чл.35, т.1
31Йордан ТеневГлавен експертЙордан Тенев- чл.35, ал.1, т.2
32Кателина ПеневскаСтарши експертКателина-Пеневска
33Катя КонстантиноваГлавен експертКатя-Константинова
34Катя КонстантиноваГлавен одиторКатя Константинова- чл.35, ал.1, т.2
35Катя СпасоваГлавен експертКатя-Спасова
36Катя СпасоваГлавен експертКатя Спасова- чл.35, ал.1, т.2
37Кристина ВрачовскаГлавен експертК.Врачовска
38Кристина ВрачовскаГлавен експертКристина Врачовска- чл.35, ал.1, т.2
39Лъчезар ЗолевГлавен експертЛъчезар-Золев
40Лъчезар ЗолевДържавен одиторЛъчезар Золев- чл.35, ал.1, т.2
41Мария ПанайотоваГлавен експертМария-Панайотова
42Мария ПанайотоваДържавен одиторМария Панайотова- чл.35, ал.1, т.2
43Мартин МариновГлавен юрисконсултМартин-Маринов
44Мартин МариновГлавен юрисконсултМартин Маринов- чл.35, ал.1, т.2
45Мартин СтоевСтарши експертМартин Стоев чл.35, т.1
46Мартин СтоевСтарши експертМартин Стоев- чл.35, ал.1, т.2
47Милен ДанковГлавен експертМилен-Данков
48Милен ДанковГлавен експертМилен Данков- чл.35, ал.1, т.2
49Мюхеттин КараогланГлавен експертМюхеттин-Караоглан
50Мюхеттин КараогланДържавен одиторМюхеттин Караоглан- чл.35, ал.1, т.2
51Неби КехаяГлавен експертНеби-Кехая
52Неби КехаяГлавен експертНеби Кехая- чл.35, ал.1, т.2
53Севелина ИгнатоваДиректорСевелина-Игнатова
54Севелина ИгнатоваДиректор дирекция "Одитна дейност"Севелина Игнатова- чл.35, ал.1, т.2
55Станислав КъневГлавен експертС.Кънев
56Станислав КъневГлавен експертСтанислав Кънев- чл.35, ал.1, т.2
57Теодора ЧавдароваГлавен секретарТеодора-Чавдарова
58Теодора ЧавдароваГлавен секретарТеодора Чавдарова- чл.35, ал.1, т.2