Декларации

Декларации на служителите в ИА СОСЕЗФ по чл. 35, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗПКОНПИ.

ИмеДлъжностДекларация
1Александра Георгиевастарши експертА.Георгиева
2Александра Георгиевастарши експертАлександра Георгиева- чл.35, ал.1, т.2
3Александър Банчевстарши експертДекл. чл. 35, ал. 1.т.1- А. Банчев
4Александър Банчевглавен одиторчл. 35, ал. 1, т. 2
5Ваня Тошеваглавен експертДекларция чл.35, ал.1, т.1
6Ваня Тошеваглавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
7Васил Василевглавен експертВ.Василев
8Васил Василевглавен одиторВасил Василев- чл.35, ал.1, т.2
9Васил Василевглавен одиторчл. 35, ал. 1, т. 2
10Вера Митоваглавен експертчл. 35, ал.1, т. 1
11Вера Митоваглавен одиторчл. 35, ал. 1, т. 2
12Виржиния Лалевастарши експертчл. 35, ал. 1, т. 1
13Виржиния Лалевастарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
14Георги Димитровстарши експертчл. 35, ал.1, т. 1
15Георги Димитровстарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
16Дамла Сарачеваглавен одиторД. Сарачева
17Дамла Сарачеваглавен одиторДамла Сарачева- чл.35, ал.1, т.2
18Десислава Чолаковаглавен експертДесислава-Чолакова
19Десислава Чолаковаглавен одиторДесислава Чолакова- чл.35, ал.1, т.2
20Диана Ивановастарши експертДиана-Иванова
21Диана Ивановаглавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
22Диана Славоваглавен експертчл. 35, ал.1, т. 1
23Диана Славоваглавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
24Ирина Симеоновамладши експертчл. 35, ал. 1. т. 1
25Ирина Симеоновамладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
26Йордан Кънчевглавен експертЙордан-Кънчев
27Йордан Кънчевдържавен одиторЙордан Кънчев- чл.35, ал.1, т.2
28Йордан Теневглавен експертЙордан Тенев чл.35, т.1
29Йордан Теневглавен експертЙордан Тенев- чл.35, ал.1, т.2
30Кателина Пеневскастарши експертКателина-Пеневска
31Кателина Пеневскаглавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
32Катя Константиноваглавен експертКатя-Константинова
33Катя Константиноваглавен одиторКатя Константинова- чл.35, ал.1, т.2
34Катя Спасоваглавен експертКатя-Спасова
35Катя Спасоваглавен експертКатя Спасова- чл.35, ал.1, т.2
36Кристиан Брешковмладши експертКристиан Брешков-чл.35, ал. 1, т. 1
37Кристиан Брешковмладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
38Любомира Койнарскамладши експертчл. 35, ал.1, т. 1
39Любомира Койнарскамладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
40Любослав Любеновмладши експертчл. 35, ал. 1, т. 1
41Мария Панайотоваглавен експертМария-Панайотова
42Мария Панайотовадържавен одиторМария Панайотова- чл.35, ал.1, т.2
43Мартин Мариновглавен юрисконсултМартин-Маринов
44Мартин Мариновглавен юрисконсултМартин Маринов- чл.35, ал.1, т.2
45Мартин Стоевстарши експертМартин Стоев чл.35, т.1
46Мартин Стоевстарши експертМартин Стоев- чл.35, ал.1, т.2
47Милен Данковглавен експертМилен-Данков
48Милен Данковглавен експертМилен Данков- чл.35, ал.1, т.2
49Мюхеттин Караогланглавен експертМюхеттин-Караоглан
50Мюхеттин Караогландържавен одиторМюхеттин Караоглан- чл.35, ал.1, т.2
51Петър Гетковскиглавен експертчл. 35, ал.1, т. 1
52Петър Гетковскиглавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
53Радосвета Абаджиевадиректорчл. 35, ал.1, т. 1
54Росен Емиловглавен експертРосен Емилов-чл. 35, ал.1, т. 1
55Росен Емиловглавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
56Севелина ИгнатовадиректорСевелина-Игнатова
57Севелина Игнатовадиректор дирекция "Одитна дейност"Севелина Игнатова- чл.35, ал.1, т.2
58Симон Папазянстарши експертСимон Папазян-чл.35,т.1
59Симон Папазянстарши експертДекл. чл.35, т.2- Симон Папазян
60Симон Папазянглавен одиторДекл. чл. 35, ал. 1.т.1- Симон Папазян
61Симон Папазяндържавен одиторДекларация по чл.35, ал.1, т. 1 Симон Папазян
62Теодора Чавдароваглавен секретарТеодора-Чавдарова
63Теодора Чавдароваглавен секретарТеодора Чавдарова- чл.35, ал.1, т.2
64Тодорка Цветановаглавен експертчл. 35, ал.1, т. 1
65Тодорка Цветановаглавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
66Цветелин Винчевдържавен одиторчл. 35, ал. 1, т. 1
67Цветелин Винчевдържавен одиторчл. 35, ал. 1, т. 2
68Юлия Велчеваглавен експертдекл.чл.35-Юлия Велчева
69Юлия Велчеваглавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2