Декларации

Декларации на служителите в ИА СОСЕЗФ по чл. 35, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗПКОНПИ.

ИмеДлъжностДекларация
1Александра Георгиевастарши експертА.Георгиева
2Александра Георгиевастарши експертАлександра Георгиева- чл.35, ал.1, т.2
3Ваня Тошеваглавен експертДекларция чл.35, ал.1, т.1
4Ваня Тошеваглавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
5Виржиния Лалевастарши експертчл. 35, ал. 1, т. 1
6Виржиния Лалевастарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
7Георги Димитровстарши експертчл. 35, ал.1, т. 1
8Георги Димитровстарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
9Дамла Сарачеваглавен одиторД. Сарачева
10Дамла Сарачеваглавен одиторДамла Сарачева- чл.35, ал.1, т.2
11Десислава Чолаковаглавен експертДесислава-Чолакова
12Десислава Чолаковаглавен одиторДесислава Чолакова- чл.35, ал.1, т.2
13Диана Ивановастарши експертДиана-Иванова
14Диана Ивановаглавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
15Ирина Симеоновамладши експертчл. 35, ал. 1. т. 1
16Ирина Симеоновамладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
17Йордан Кънчевглавен експертЙордан-Кънчев
18Йордан Кънчевдържавен одиторЙордан Кънчев- чл.35, ал.1, т.2
19Йордан Теневглавен експертЙордан Тенев чл.35, т.1
20Йордан Теневглавен експертЙордан Тенев- чл.35, ал.1, т.2
21Кателина Пеневскастарши експертКателина-Пеневска
22Кателина Пеневскаглавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
23Катя Константиноваглавен експертКатя-Константинова
24Катя Константиноваглавен одиторКатя Константинова- чл.35, ал.1, т.2
25Катя Спасоваглавен експертКатя-Спасова
26Катя Спасоваглавен експертКатя Спасова- чл.35, ал.1, т.2
27Кристиан Брешковмладши експертКристиан Брешков-чл.35, ал. 1, т. 1
28Кристиан Брешковмладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
29Кристина Чомполовастарши експертчл. 35, ал. 1, т. 1
30Лъчезар Золевдържавен одиторчл. 35, ал. 1, т. 1
31Любомира Койнарскамладши експертчл. 35, ал.1, т. 1
32Любомира Койнарскамладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
33Любослав Любеновмладши експертчл. 35, ал. 1, т. 1
34Мария Панайотоваглавен експертМария-Панайотова
35Мария Панайотовадържавен одиторМария Панайотова- чл.35, ал.1, т.2
36Мартин Мариновглавен юрисконсултМартин-Маринов
37Мартин Мариновглавен юрисконсултМартин Маринов- чл.35, ал.1, т.2
38Мартин Стоевстарши експертМартин Стоев чл.35, т.1
39Мартин Стоевстарши експертМартин Стоев- чл.35, ал.1, т.2
40Милен Данковглавен експертМилен-Данков
41Милен Данковглавен експертМилен Данков- чл.35, ал.1, т.2
42Мюхеттин Караогланглавен експертМюхеттин-Караоглан
43Мюхеттин Караогландържавен одиторМюхеттин Караоглан- чл.35, ал.1, т.2
44Петър Гетковскиглавен експертчл. 35, ал.1, т. 1
45Петър Гетковскиглавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
46Радосвета Абаджиевадиректорчл. 35, ал.1, т. 1
47Росен Емиловглавен експертРосен Емилов-чл. 35, ал.1, т. 1
48Росен Емиловглавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
49Севелина ИгнатовадиректорСевелина-Игнатова
50Севелина Игнатовадиректор дирекция "Одитна дейност"Севелина Игнатова- чл.35, ал.1, т.2
51Симон Папазянстарши експертСимон Папазян-чл.35,т.1
52Симон Папазянстарши експертДекл. чл.35, т.2- Симон Папазян
53Симон Папазянглавен одиторДекл. чл. 35, ал. 1.т.1- Симон Папазян
54Симон Папазяндържавен одиторДекларация по чл.35, ал.1, т. 1 Симон Папазян
55Теодора Чавдароваглавен секретарТеодора-Чавдарова
56Теодора Чавдароваглавен секретарТеодора Чавдарова- чл.35, ал.1, т.2
57Тодорка Цветановаглавен експертчл. 35, ал.1, т. 1
58Тодорка Цветановаглавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
59Юлия Велчеваглавен експертдекл.чл.35-Юлия Велчева
60Юлия Велчеваглавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2