Декларации

Декларации на служителите в ИА СОСЕЗФ по чл. 35, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗПКОНПИ.

ИмеДлъжностДекларация
1Александра Георгиевастарши експертА.Георгиева
2Александра Георгиевастарши експертАлександра Георгиева- чл.35, ал.1, т.2
3Александър Банчевстарши експертДекл. чл. 35, ал. 1.т.1- А. Банчев
4Ваня Тошеваглавен експертДекларция чл.35, ал.1, т.1
5Васил Василевглавен експертВ.Василев
6Васил Василевглавен одиторВасил Василев- чл.35, ал.1, т.2
7Вера Митоваглавен експертчл. 35, ал.1, т. 1
8Георги Димитровстарши експертчл. 35, ал.1, т. 1
9Дамла Сарачеваглавен одиторД. Сарачева
10Дамла Сарачеваглавен одиторДамла Сарачева- чл.35, ал.1, т.2
11Десислава Чолаковаглавен експертДесислава-Чолакова
12Десислава Чолаковаглавен одиторДесислава Чолакова- чл.35, ал.1, т.2
13Диана Ивановастарши експертДиана-Иванова
14Диана Славоваглавен експертчл. 35, ал.1, т. 1
15Живко Каленовстарши експертДекл. чл. 35., ал. 1 Живко Каленов
16Йордан Кънчевглавен експертЙордан-Кънчев
17Йордан Кънчевдържавен одиторЙордан Кънчев- чл.35, ал.1, т.2
18Йордан Теневглавен експертЙордан Тенев чл.35, т.1
19Йордан Теневглавен експертЙордан Тенев- чл.35, ал.1, т.2
20Кателина Пеневскастарши експертКателина-Пеневска
21Катя Константиноваглавен експертКатя-Константинова
22Катя Константиноваглавен одиторКатя Константинова- чл.35, ал.1, т.2
23Катя Спасоваглавен експертКатя-Спасова
24Катя Спасоваглавен експертКатя Спасова- чл.35, ал.1, т.2
25Кристиан Брешковмладши експертКристиан Брешков-чл.35, ал. 1, т. 1
26Любомира Койнарскамладши експертчл. 35, ал.1, т. 1
27Мария Панайотоваглавен експертМария-Панайотова
28Мария Панайотовадържавен одиторМария Панайотова- чл.35, ал.1, т.2
29Мартин Мариновглавен юрисконсултМартин-Маринов
30Мартин Мариновглавен юрисконсултМартин Маринов- чл.35, ал.1, т.2
31Мартин Стоевстарши експертМартин Стоев чл.35, т.1
32Мартин Стоевстарши експертМартин Стоев- чл.35, ал.1, т.2
33Милен Данковглавен експертМилен-Данков
34Милен Данковглавен експертМилен Данков- чл.35, ал.1, т.2
35Мюхеттин Караогланглавен експертМюхеттин-Караоглан
36Мюхеттин Караогландържавен одиторМюхеттин Караоглан- чл.35, ал.1, т.2
37Петър Гетковскиглавен експертчл. 35, ал.1, т. 1
38Радосвета Абаджиевадиректорчл. 35, ал.1, т. 1
39Росен Емиловглавен експертРосен Емилов-чл. 35, ал.1, т. 1
40Севелина ИгнатовадиректорСевелина-Игнатова
41Севелина Игнатовадиректор дирекция "Одитна дейност"Севелина Игнатова- чл.35, ал.1, т.2
42Симон Папазянстарши експертСимон Папазян-чл.35,т.1
43Симон Папазянстарши експертДекл. чл.35, т.2- Симон Папазян
44Симон Папазянглавен одиторДекл. чл. 35, ал. 1.т.1- Симон Папазян
45Симон Папазяндържавен одиторДекларация по чл.35, ал.1, т. 1 Симон Папазян
46Станислав Къневглавен експертС.Кънев
47Станислав Къневглавен експертСтанислав Кънев- чл.35, ал.1, т.2
48Теодора Чавдароваглавен секретарТеодора-Чавдарова
49Теодора Чавдароваглавен секретарТеодора Чавдарова- чл.35, ал.1, т.2
50Тодорка Цветановаглавен експертчл. 35, ал.1, т. 1
51Юлия Велчеваглавен експертдекл.чл.35-Юлия Велчева