Декларации

Декларации на  служителите в ИА СОСЕЗФ  по чл.12 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси  и по  чл.35, ал.1.т 1, т.2,  т.3 и т.4 от ЗПКОНПИ .

ИмеДлъжностДекларация
1Александра ГеоргиеваСтарши експертА.Георгиева
2Александра ГеоргиеваСтарши експертАлександра Георгиева- чл.35, ал.1, т.2
3Александър БанчевСтарши експертДекл. чл. 35, ал. 1.т.1- А. Банчев
4ВаняТошеваДекларция чл.35, ал.1, т.1
5Васил ВасилевГлавен експертВ.Василев
6Васил ВасилевГлавен одиторВасил Василев- чл.35, ал.1, т.2
7Дамла СарачеваГлавен одиторД. Сарачева
8Дамла СарачеваГлавен одиторДамла Сарачева- чл.35, ал.1, т.2
9Десислава ЧолаковаГлавен експертДесислава-Чолакова
10Десислава ЧолаковаГлавен одиторДесислава Чолакова- чл.35, ал.1, т.2
11Диана ИвановаСтарши експертДиана-Иванова
12ЖивкоКаленовДекл. чл. 35., ал. 1 Живко Каленов
13Йордан КънчевГлавен експертЙордан-Кънчев
14Йордан КънчевДържавен одиторЙордан Кънчев- чл.35, ал.1, т.2
15Йордан ТеневГлавен експертЙордан Тенев чл.35, т.1
16Йордан ТеневГлавен експертЙордан Тенев- чл.35, ал.1, т.2
17Кателина ПеневскаСтарши експертКателина-Пеневска
18Катя КонстантиноваГлавен експертКатя-Константинова
19Катя КонстантиноваГлавен одиторКатя Константинова- чл.35, ал.1, т.2
20Катя СпасоваГлавен експертКатя-Спасова
21Катя СпасоваГлавен експертКатя Спасова- чл.35, ал.1, т.2
22Кристиан БрешковМладши експертКристиан Брешков-чл.35, ал. 1, т. 1
23Мария ПанайотоваГлавен експертМария-Панайотова
24Мария ПанайотоваДържавен одиторМария Панайотова- чл.35, ал.1, т.2
25Мартин МариновГлавен юрисконсултМартин-Маринов
26Мартин МариновГлавен юрисконсултМартин Маринов- чл.35, ал.1, т.2
27Мартин СтоевСтарши експертМартин Стоев чл.35, т.1
28Мартин СтоевСтарши експертМартин Стоев- чл.35, ал.1, т.2
29Милен ДанковГлавен експертМилен-Данков
30Милен ДанковГлавен експертМилен Данков- чл.35, ал.1, т.2
31Мюхеттин КараогланГлавен експертМюхеттин-Караоглан
32Мюхеттин КараогланДържавен одиторМюхеттин Караоглан- чл.35, ал.1, т.2
33Росен ЕмиловГлавен експертРосен Емилов-чл. 35, ал.1, т. 1
34Севелина ИгнатоваДиректорСевелина-Игнатова
35Севелина ИгнатоваДиректор дирекция "Одитна дейност"Севелина Игнатова- чл.35, ал.1, т.2
36Симон ПапазянСтарши експертСимон Папазян-чл.35,т.1
37Симон ПапазянСтарши експертДекл. чл.35, т.2- Симон Папазян
38Симон ПапазянГлавен одиторДекл. чл. 35, ал. 1.т.1- Симон Папазян
39Симон Папазяндържавен одиторДекларация по чл.35, ал.1, т. 1 Симон Папазян
40Станислав КъневГлавен експертС.Кънев
41Станислав КъневГлавен експертСтанислав Кънев- чл.35, ал.1, т.2
42Теодора ЧавдароваГлавен секретарТеодора-Чавдарова
43Теодора ЧавдароваГлавен секретарТеодора Чавдарова- чл.35, ал.1, т.2
44Юлия ВелчеваГлавен експертдекл.чл.35-Юлия Велчева