Декларации

Декларации на  служителите в ИА СОСЕЗФ  по чл.12 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси  и по  чл.35, ал.1.т 1, т.2,  т.3 и т.4 от ЗПКОНПИ .

ИмеДлъжностДекларация
1Александра ГеоргиеваСтарши експертА.Георгиева
2Александра ГеоргиеваСтарши експертАлександра Георгиева- чл.35, ал.1, т.2
3Аспарух КарастояновГлавен одиторАспарух Карастоянов чл.35, т.1
4Аспарух Аспарухов КарастояновГлавен одиторАспарух Карастоянов- чл.35, ал.1, т.2
5Бисер РадковГлавен експертБисер-Радков
6Бисер РадковДържавен одиторБисер Радков- чл.35, ал.1, т.2
7Валентин НиколовГлавен счетоводителВалентин Николов чл.35, т.1
8Валентин НиколовГлавен счетоводителВалентин Николов- чл.35, ал.1, т.2
9Васил ВасилевГлавен експертВ.Василев
10Васил ВасилевГлавен одиторВасил Василев- чл.35, ал.1, т.2
11Гергана АнгеловаГлавен експертГергана-Ангелова
12Гергана АнгеловаДържавен одиторГергана Ангелова- чл.35, ал.1, т.2
13Дамла СарачеваГлавен одиторД. Сарачева
14Дамла СарачеваГлавен одиторДамла Сарачева- чл.35, ал.1, т.2
15Даниела КуневаГлавен експертД.Кунева
16Даниела КуневаГлавен одиторДаниела Кунева- чл.35, ал.1, т.2
17Десислава ЧолаковаГлавен експертДесислава-Чолакова
18Десислава ЧолаковаГлавен одиторДесислава Чолакова- чл.35, ал.1, т.2
19Диана ИвановаСтарши експертДиана-Иванова
20Евелина ДжепсънГлавен експертЕвелина-Джепсън
21Евелина ДжепсънГлавен одиторЕвелина Джепсън- чл.35, ал.1, т.2
22Елица Николоваглавен одиторЕлица Николова - чл. 35, ал. 1, т. 1
23Елица НиколоваГлавен одиторЕлица Николова-чл.35, ал.1, т.2
24ИванелаАлексиеваИванела Алексиева-чл.35,т.1
25Иванела АлексиеваГлавен експертДекл. чл.35, т.2 - Иванела Алексиева
26Илиан ИлиевГлавен експертИлиан-Илиев
27Илиан ИлиевГлавен одиторИ.Илиев
28Илиан ИлиевГлавен одиторИлиан Илиев - чл.35, ал.1, т.2
29Илиан ИлиевСтарши одиторИлиан Илиев чл.35, ал.1, т.1
30Йордан КънчевГлавен експертЙордан-Кънчев
31Йордан КънчевДържавен одиторЙордан Кънчев- чл.35, ал.1, т.2
32Йордан ТеневГлавен експертЙордан Тенев чл.35, т.1
33Йордан ТеневГлавен експертЙордан Тенев- чл.35, ал.1, т.2
34Кателина ПеневскаСтарши експертКателина-Пеневска
35Катя КонстантиноваГлавен експертКатя-Константинова
36Катя КонстантиноваГлавен одиторКатя Константинова- чл.35, ал.1, т.2
37Катя СпасоваГлавен експертКатя-Спасова
38Катя СпасоваГлавен експертКатя Спасова- чл.35, ал.1, т.2
39Кристина ВрачовскаГлавен експертК.Врачовска
40Кристина ВрачовскаГлавен експертКристина Врачовска- чл.35, ал.1, т.2
41Лъчезар ЗолевГлавен експертЛъчезар-Золев
42Лъчезар ЗолевДържавен одиторЛъчезар Золев- чл.35, ал.1, т.2
43Мария ЛазароваГлавен експертМария Лазарова-чл.35.т.1
44Мария ПанайотоваГлавен експертМария-Панайотова
45Мария ПанайотоваДържавен одиторМария Панайотова- чл.35, ал.1, т.2
46Мартин МариновГлавен юрисконсултМартин-Маринов
47Мартин МариновГлавен юрисконсултМартин Маринов- чл.35, ал.1, т.2
48Мартин СтоевСтарши експертМартин Стоев чл.35, т.1
49Мартин СтоевСтарши експертМартин Стоев- чл.35, ал.1, т.2
50Милен ДанковГлавен експертМилен-Данков
51Милен ДанковГлавен експертМилен Данков- чл.35, ал.1, т.2
52Мюхеттин КараогланГлавен експертМюхеттин-Караоглан
53Мюхеттин КараогланДържавен одиторМюхеттин Караоглан- чл.35, ал.1, т.2
54Неби КехаяГлавен експертНеби-Кехая
55Неби КехаяГлавен експертНеби Кехая- чл.35, ал.1, т.2
56Севелина ИгнатоваДиректорСевелина-Игнатова
57Севелина ИгнатоваДиректор дирекция "Одитна дейност"Севелина Игнатова- чл.35, ал.1, т.2
58Симон ПапазянСтарши експертСимон Папазян-чл.35,т.1
59Симон ПапазянСтарши експертДекл. чл.35, т.2- Симон Папазян
60Станислав КъневГлавен експертС.Кънев
61Станислав КъневГлавен експертСтанислав Кънев- чл.35, ал.1, т.2
62Теодора ЧавдароваГлавен секретарТеодора-Чавдарова
63Теодора ЧавдароваГлавен секретарТеодора Чавдарова- чл.35, ал.1, т.2