Декларации

Декларации на служителите в ИА СОСЕЗФ по чл. 35, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗПКОНПИ и чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК.

ИмеДлъжностДекларация
1Александра Георгиевастарши експертА.Георгиева
2Александра Георгиевастарши експертАлександра Георгиева- чл.35, ал.1, т.2
3Ванина Новкиришкастарши експертчл. 49, ал.1, т.1
4Ванина Новкиришкастарши експертчл. 49, ал.1, т.2
5Ваня Тошеваглавен експертДекларция чл.35, ал.1, т.1
6Ваня Тошеваглавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
7Веселин Спасовдържавен одиторчл. 35, ал. 1, т. 1
8Виржиния Лалевастарши експертчл. 35, ал. 1, т. 1
9Виржиния Лалевастарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
10Георги Димитровстарши експертчл. 35, ал.1, т. 1
11Георги Димитровстарши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
12Дамла Сарачеваглавен одиторД. Сарачева
13Дамла Сарачеваглавен одиторДамла Сарачева- чл.35, ал.1, т.2
14Десислава Чолаковаглавен експертДесислава-Чолакова
15Десислава Чолаковаглавен одиторДесислава Чолакова- чл.35, ал.1, т.2
16Диана Ивановастарши експертДиана-Иванова
17Диана Ивановаглавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
18Ирина Симеоновамладши експертчл. 35, ал. 1. т. 1
19Ирина Симеоновамладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
20Йордан Кънчевглавен експертЙордан-Кънчев
21Йордан Кънчевдържавен одиторЙордан Кънчев- чл.35, ал.1, т.2
22Йордан Теневглавен експертЙордан Тенев чл.35, т.1
23Йордан Теневглавен експертЙордан Тенев- чл.35, ал.1, т.2
24Камелия Алексиевамладши екпсертчл. 49, ал. 1, т. 1
25Камелия Алексиевамладши екпсертчл. 49, ал. 1, т. 2
26Кателина Пеневскастарши експертКателина-Пеневска
27Кателина Пеневскаглавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
28Катя Константиноваглавен експертКатя-Константинова
29Катя Константиноваглавен одиторКатя Константинова- чл.35, ал.1, т.2
30Катя Спасоваглавен експертКатя-Спасова
31Катя Спасоваглавен експертКатя Спасова- чл.35, ал.1, т.2
32Кристиан Брешковмладши експертКристиан Брешков-чл.35, ал. 1, т. 1
33Кристиан Брешковмладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
34Кристина Чомполовастарши експертчл. 35, ал. 1, т. 1
35Лъчезар Золевдържавен одиторчл. 35, ал. 1, т. 1
36Любомира Койнарскамладши експертчл. 35, ал.1, т. 1
37Любомира Койнарскамладши експертчл. 35, ал. 1, т. 2
38Любослав Любеновмладши експертчл. 35, ал. 1, т. 1
39Мария Андрееваглавен одиторчл. 35, ал. 1, т. 1
40Мария Панайотоваглавен експертМария-Панайотова
41Мария Панайотовадържавен одиторМария Панайотова- чл.35, ал.1, т.2
42Мартин Стоевстарши експертМартин Стоев чл.35, т.1
43Мартин Стоевстарши експертМартин Стоев- чл.35, ал.1, т.2
44Милен Данковглавен експертМилен-Данков
45Милен Данковглавен експертМилен Данков- чл.35, ал.1, т.2
46Мюхеттин Караогланглавен експертМюхеттин-Караоглан
47Мюхеттин Караогландържавен одиторМюхеттин Караоглан- чл.35, ал.1, т.2
48Петър Гетковскиглавен експертчл. 35, ал.1, т. 1
49Петър Гетковскиглавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
50Радосвета Абаджиевадиректорчл. 35, ал.1, т. 1
51Ралица Петроваглавен одиторчл. 35, ал.1, т.1
52Росен Емиловглавен експертРосен Емилов-чл. 35, ал.1, т. 1
53Росен Емиловглавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
54Севелина ИгнатовадиректорСевелина-Игнатова
55Севелина Игнатовадиректор дирекция "Одитна дейност"Севелина Игнатова- чл.35, ал.1, т.2
56Симон Папазянстарши експертСимон Папазян-чл.35,т.1
57Симон Папазянстарши експертДекл. чл.35, т.2- Симон Папазян
58Симон Папазянглавен одиторДекл. чл. 35, ал. 1.т.1- Симон Папазян
59Симон Папазяндържавен одиторДекларация по чл.35, ал.1, т. 1 Симон Папазян
60Теодора Чавдароваглавен секретарТеодора-Чавдарова
61Теодора Чавдароваглавен секретарТеодора Чавдарова- чл.35, ал.1, т.2
62Тодорка Цветановаглавен експертчл. 35, ал.1, т. 1
63Тодорка Цветановаглавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2
64Юлия Велчеваглавен експертдекл.чл.35-Юлия Велчева
65Юлия Велчеваглавен експертчл. 35, ал. 1, т. 2