Име
Поддръжка на лицензи за софтуерен продукт Pentana и предоставяне на допълнителни специализирани услуги, свързани с обновяването на функционалностите на софтуера

Тип
Обществена поръчка по чл. 20 ал. 3 от ЗОП
Номер
10
Обект
Услуги
Стойност
51224.80
РОП номер
9085777
Вид
събиране на оферти с обява
Наименование на документаДата на публикуванеДокумент
ОбяваОбява
ДокументацияДокументация
Информация за удължаване срока за подаване на офертиИнформация за удължаване срока за подаване на оферти
ПротоколПротокол
ДоговорДоговор