Име
Подпомагане на Изпълнителна агенция ,,Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ (ИА „СОСЕЗФ“) при извършване на детайлна проверка на оперативни трансакции, за целите на провеждане на годишния сертификационен одит за финансовата 2016 г.
Тип
Обществена поръчка по чл. 20 ал. 3 от ЗОП
Номер
2
Обект
Услуги
Стойност
70000.00
РОП номер
9058599
Вид
събиране на оферти с обява
Наименование на документаДата на публикуванеДокумент
Обява за събиране на офертиdocx_Obrazec_Obqava
Указания към участницитеUkazanie_OP
Образци на декларацииObrazci
ЕЕДОПEEDOP
Проект на договорDogovor_Odit
Ръководство 2 на ЕКGuideline no 2 on annual certification audit
Ръководство 3 на ЕКGuideline no 3 on the certification audit - BG
Разяснение по постъпил от участник въпросRazqsnenie
Разяснения по документацията за участиеRazqsnenie2
Обява за удължаване на срока за събиране на офертиdocx_Obrazec_Obqava_1
Протокол от работата на комисиятаProtokol_komisia
ДоговорDogovor_Odit_final
Приложения към договорPrilojenie dogovor
Допълнително споразумениеDS