Име
Подпомагане на Изпълнителна агенция ,,Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ (ИА „СОСЕЗФ“) при извършване на оценка на съответствието на вътрешни правила и процедури на РА за управление и контрол с изискванията на приложимата национална и Европейска нормативна рамка
Тип
Обществена поръчка по чл. 20 ал. 3 от ЗОП
Номер
3
Обект
Услуги
Стойност
70000.00
РОП номер
9059118
Вид
събиране на оферти с обява
Наименование на документаДата на публикуванеДокумент
обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиdocx_Obrazec_Obqava
документация за участие в процедуритеUkazanie_OP
ЕЕДОПEEDOP
Образци на декларацииObrazci
Проект на договорПроект на договор
Разясненията по документациите за участиеRazqsnenie
Съобщение за прекратяване на обществена поръчкасъобщение