Име
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина на служителите на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“
Тип
Обществена поръчка по чл. 20 ал. 3 от ЗОП
Номер
4
Обект
Услуги
Стойност
70000.00
РОП номер
9066953
Вид
събиране на оферти с обява
Наименование на документаДата на публикуванеДокумент
Обява за обществена поръчка за осигуряване на самолетни билетиобява самолетни билети
ДокументацияДокументация
Протокол за класиране на участницитеПротокол самолетни билети
Договор за възлагане на обществена поръчкаДоговор Клио травел