Име
Закупуване на нови лицензи за софтуерен продукт Pentana, версия 5, поддръжка на лицензи, изграждане на автоматизиран одитен доклад в софтуерен продукт Pentana, изграждане на нов изглед или автоматизирано извличане на данните чрез Excel и преконфигуриране на полета
Тип
Обществена поръчка по чл. 20 ал. 3 от ЗОП
Номер
5
Обект
Услуги
Стойност
45840.12
РОП номер
9073678
Вид
събиране на оферти с обява
Наименование на документаДата на публикуванеДокумент
обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Документация по обществената поръчкаДокументация по обществената поръчка
Удължаване на срока за подаване на офертиИнформация за удължаване на срока за подаване на оферти
Протокол от работата на комисиятаПротокол
ДоговорДоговор