Име
Закупуване на нови лицензи за софтуерен продукт Pentana, версия 5, поддръжка на лицензи, изграждане на автоматизиран одитен доклад в софтуерен продукт Pentana и изграждане на нов изглед или автоматизирано извличане на данните чрез Excel
Тип
Обществена поръчка по чл. 20 ал. 3 от ЗОП
Номер
7
Обект
Услуги
Стойност
44667.00
РОП номер
9072842
Вид
събиране на оферти с обява
Наименование на документаДата на публикуванеДокумент
Обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Документация по обществената поръчкаДокументация
Удължаване на срока за получаване на офертиУдължаване на срока за подаване на оферти
Протокол от работата на комисиятаПротокол от работата на комисията