Име
Закупуване на софтуер (софтуерен лиценз) за анализ на (гео)пространствени данни
Тип
Обществена поръчка по чл. 20 ал. 3 от ЗОП
Номер
8
Обект
Услуги
Стойност
15000
РОП номер
9078022
Вид
събиране на оферти с обява
Наименование на документаДата на публикуванеДокумент
обяваОбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
ДокументацияДокументация по обществената поръчка
ПротоколПротокол
ДоговорДоговор