Име
„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина на служителите на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от eвропейските земеделски фондове“
Тип
Обществена поръчка по чл. 20 ал. 3 от ЗОП
Номер
9
Обект
Услуги
Стойност
70 000
РОП номер
9084850
Вид
събиране на оферти с обява
Наименование на документаДата на публикуванеДокумент
обяваОбява
ДокументацияДокументация по обществената поръчка
ПротоколПротокол самолетни билети
ДоговорДоговор за самолетни билети-Клио Травел