Име
Осигуряване на автомобилен превоз на територията на Република България на служителите на ИА СОСЕЗФ при извършване на одитни ангажименти
Тип
Процедурa
Номер
2
Обект
Услуги
Стойност
150000.00
РОП номер
05367-2016-0002
Вид
публично състезание
Наименование на документаДата на публикуванеДокумент
Решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаReshenie
Обявление по чл. 178, ал. 1 ЗОП (откриване на процедура за публично състезание)Obqvlenie
Документация за участие в процедуритеpublichno-sastezanie
ЕЕДОПEEDOP
Проект на договорProekt_dogovor
Протокол №1Protokol_1_signed
Писмо - чл.57, ал.3Pismo_57_3
Протокол №2Protokol_2_signed
Протокол №3Protokol_3_signed
Протокол №4Protokol_4_signed
Решение за прекратяване по чл. 22, ал. 1 ЗОПReshenie_Signed