Име
Доставка на хардуер за нуждите на ИА СОСЕЗФ
Тип
Процедурa
Номер
4
Обект
Доставки
Стойност
125445.83
РОП номер
05367-2017-0002
Вид
публично състезание
Наименование на документаДата на публикуванеДокумент
Решение за откриване на процедураРешение за откриване на процедура
Обявление за оповестяване откриването на процедураОбявление за поръчка
ДокументацияДокументация
Протокол 1, съгласно изискванията на чл. 54, ал. 7 от ППЗОППротокол 1 по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП
Съобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения
Решение за определяне на изпълнител по ОП-5 и за прекратяване на процедурата по ОП-1,2,3 и 4Решение и протокол GPS
Обявление за възложена поръчка по ОП-1,2,3 и 4Обявление за възложена поръчка-ОП-1,2,3 и 4
Обявление за възложена поръчка по ОП-5Обявление за възложена поръчка-ОП5
Договор по ОП-5ДОГОВОР № 16 от 26.10.2017
Обявление за приключване на договор по обществена поръчкаОбявление за приключване на договор-ОП5