Име
Подпомагане на одитната дейност на Изпълнителна агенция ,,Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ чрез извършване на одит за съответствието на действащите национални наредби, регламентиращи Директни плащания 2014-2020 и мерките по Програмата за развитие на селските райони, с приложимото право на ЕС
Тип
Процедурa
Номер
5
Обект
Услуги
Стойност
162666.67
РОП номер
05367-2017-0003
Вид
публично състезание
Наименование на документаДата на публикуванеДокумент
Решение за откриване на процедураРешение за откриване на процедура
Обявление за поръчкаОбявление за поръчка.fed_
Документация по обществената поръчкаДокументация
Разяснения по чл. 180 от ЗОПРазяснения
Разяснения по документацията за участиеРазяснения - 2
Разяснения по документацията за участиеРазяснения - 3
Съобщение за обжалванеСъобщение
Решение за изменениеРешение за изменение
Протокол по чл. 54, ал. 8 от ППЗОППротокол 1
Решение за избор на изпълнителРешение за избор на изпълнител
Протокол 2Протокол 2
Протокол 3Протокол 3
Съобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отварене на ценови предложения
Договор по ОП 1Договор по ОП-1
Договор по ОП-2Договор по ОП-2