Име
Доставка на хардуер за ИА СОСЕЗФ
Тип
Процедурa
Номер
6
Обект
Доставки
Стойност
82700.00
РОП номер
05367-2017-0004
Вид
публично състезание
Наименование на документаДата на публикуванеДокумент
Решение за откриване на процедурата и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура и обявление за поръчка
Документация за участие в обществената поръчкаДокументация
Разяснение по документацията за участиеРазяснение 1
РазясненияРазяснение 2
Протокол 1 от работата на комисиятаПротокол 1
Съобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщения за отваряне на цени
Решение за избор на изпълнител и за прекратяване на процедурата по ОП-2Решение за определяне на изпълнител
Протокол 2 от работата на комисиятаПротокол 2
Протокол 3 от работата на комисиятаПротокол 3
Обявление по чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗОП за ОП-2Обявление за възложена поръчка-ОП-2
Обявление за възложена поръчка по ОП-1, 3 и 4Обявление за възложена поръчка-ОП1,3 и 4.fed_
Договор по ОП-1Договор 1 със Сиенсис АД-ОП-1
Договор по ОП-3Договор 2 Смарт Софт -ОП-3
Договор по ОП-4Договор 3 с Диджитек ООД-ОП-4
Обявление за приключил договор-ОП-4Обявление за приключил договор-ОП-4
Обявление за приключил договорОбявление за приключил договор-ОП-1
Обявление за приключил договор-ОП-3Обявление за приключил договор-ОП-3