Име
"Доставка на два броя автомобили за нуждите на ИА СОСЕЗФ"
Тип
Процедурa
Номер
9
Обект
Доставки
Стойност
125 000 лв.
РОП номер
05367-2019-0001
Вид
публично състезание
Наименование на документаДата на публикуванеДокумент
РешениеРешение
ОбявлениеОбявление
ДокументацияДокументация
Решение за одобряване на обявление за изменениеРешение за одобряване на обявление за изменение
Протокол 1Протокол 1
Съобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на цени
Протокол 2Протокол 2
Протокол 3Протокол 3
Решение за избор на изпълнителРешение за избор на изпълнител
ДоговорДоговор
Обявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчкаОбявление за приключване на договор за обществена поръчка