Ново лого на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“

Публикувано на 12 декември 2017

Считано от 28.11.2017 г е утвърдено ново лого на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ (ИА СОСЕЗФ).

Новото лого на Агенцията символизира основната дейност, която е  свързана с извършване на одитна дейност  във връзка със сертификация на разходите по Европейските земеделски фондове и одит на средствата по Европейския фонд за морско дело и рибарство.