ПРОДЪЛЖАВАМЕ С УСПЕХИТЕ

Публикувано на 30 май 2019

Служители на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средстават от Европейските земеделски фондове“ взеха участие в обучителен семинар на Асоциацията на сертифицираните проверители на измами (Association of Certified Fraud Examiners, https://www.acfe.com/about-the-acfe.aspx).

 Семинарът се проведе в периода от 18-21 май 2017 г. в гр. Белград, Република Сърбия, с участници от Сърбия, Черна гора, Кипър и България. В края на всеки учебен ден участниците имаха възможност да се явят на изпит, за да покрият нормативните изисквания за сертификация като Сертифициран проверител на измами (Certified Fraud Examiner).

В края на курса, трима от четиримата ни участници са издържали всичките четири изпита и вече са  Сертифициран проверител на измами (Certified Fraud Examiner), с което общия брой на международно сертифицираните специалисти в тази област в нашия екип става петима.