Служители от ИА СОСЕЗФ ще бъдат лектори в Академията за ЕСИФ

Публикувано на 8 февруари 2018

Институтът по публична администрация съвместно със Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и в партньорство с инициативата Jaspers на Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие организира Академия за Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Академията за ЕСИФ е разработена в изпълнение на ангажиментите на Република България, поети в Споразумението за партньорство с Европейската комисия до 2020 г. и е предназначена за служители от Управляващите органи на програмите, служители с отговорности за контрола и координацията при управлението на средствата от ЕСИФ, както и служители от администрации-бенефициенти. Обучението е с  практическа насоченост, като лекторският екип се състои от университетски преподаватели и изследователи в областта на ЕСИФ и опитни държавни служители. Завършилите Академията получават сертификат за следдипломна квалификация. Лектори в Академията за ЕСИФ за модул „Борба с измами при усвояване на средства от ЕС“ ще бъдат служители от ИА СОСЕЗФ.