Среща-дискусия на тема: „Възможности за професионална реализация на магистрите от специалност „Счетоводство и контрол“

Публикувано на 18 юли 2019

На 13 юли 2019 г. катедра „Счетоводна отчетност“ организира и проведе среща-дискусия на тема: „Възможности за професионална реализация на магистрите от специалност „Счетоводство и контрол“ в Изпълнителна агенция “Сертификационен одит на средства от Европейските земеделски фондове”“.
Специален гост и участник в събитието беше г-н Лъчезар Спасов – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция “Сертификационен одит на средства от Европейските земеделски фондове” и възпитаник на СА „Д. А. Ценов“. В дискусията взеха участие студенти-дипломанти от трите магистърски програми към катедра „Счетоводна отчетност“ (МП „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия“, МП „Счетоводство и одит в публичния сектор“, МП „Счетоводство и одит в банките“) и преподаватели от водещата специалността катедра.

След ползотворната дискусия, ръководителят на катедра „Счетоводна отчетност“ проф. д-р Атанас Атанасов отправи своите благодарности към всички участници и изрази надежда за бъдещи съвместни инициативи с Изпълнителна агенция “Сертификационен одит на средства от Европейските земеделски фондове” В рамките на срещата с г-н Лъчезар Спасов беше обсъдена действащата учебна документация за обучението на студентите от специалност „Счетоводство и контрол“ в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“. Представителят от практиката подчерта положителната си оценка и очаквания за успешна професионална реализация в областта на икономиката на завършилите специалността студенти.