Договор за партньорство и сътрудничество с идеална цел сключиха Изпълнителна агенция “Сертификационен одит на средства от Европейските земеделски фондове” и Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

Публикувано на 29 юли 2019

На 25 юли 2019 г. в град Свищов се подписа договор за двустранно сътрудничество между Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов и Изпълнителна агенция “Сертификационен одит на средства от Европейските земеделски фондове”.

С подписания договор за партньорство и сътрудничество, двете страни декларираха намерението си за търсене и създаване на продуктивна симбиоза между наука, академично обучение и практика в интерес и на двете страни.

В рамките на срещата бяха обсъдени и възможностите  за осигуряване на стажантски програми и професионална реализация на обучаваните студенти, организиране и провеждане на публични лекции и майсторски класове от сертифицирани одитори и изявени специалисти от практиката, създаване на интерес и мотивация за кариерно развитие.

https://www.uni-svishtov.bg/bg/news/dogovor-za-partnyorstvo-i-satrudnichestvo-s-idealna-tsel-sklyuchiha-stopanska-akademiya-d-a-tsenov-–-svishtov-i--izpalnitelna-agentsiya-sertifikatsionen-odit-na-sredstva-ot-evropeyskite-zemedelski-fondove