СЛУЖИТЕЛИ ОТ ИА СОСЕЗФ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА „Анализ на риска и одит на средствата от ЕСИФ. Иновативни подходи и практическо приложение“

Публикувано на 15 август 2019

 

В периода 06.08-09.08 се проведе обучителен семинар на тема „Анализ на риска и одит на средствата от ЕСИФ. Иновативни подходи и практическо приложение“ с лектор Джо Кремърс. Гост лекторът е с дългогодишен опит в сферата на финансовия одит, ИТ одита, разследването на измами в  Холандската агенция за данъци и митници и ръководител одитен екип на Одитния орган към Министерство на финансите в Холандия. Създател е на „Anti-fraud game“, презентирана на Европейската комисия на работната среща за добри практики при борба с корупцията и измами на 13 септември 2018 г. в гр. Брюксел, Белгия.

 

Проведоха се няколко практически упражнения и дискусии по реални казуси. Участниците бяха разделени на групи като имаха възможност да покажат креативност в презентирането на своите решения и идеи. Обсъдиха се конкретни въпроси в сферата на ИТ одита, приложението на иновативните практически подходи, като лектора, благодарение на богатия си практически опит, успя да предостави по много интерактивен метод своите предложения и решения.

 

Участието в обучението ни даде възможност да се запознаем с новаторските подходи, използвани при извършване на одитните процедури. Освен това участието в обучението допринесе за повишаване професионалните знания и умения на служителите на Агенцията.