ИА СОСЕЗФ представи своята работа пред Сертифициращите органи на останалите държави членки

Публикувано на 27 юни 2018

В периода 21-22 юни 2018 г. в гр. Брюксел, Белгия, се проведе ежегодната среща на Експертната група за хоризонталните въпроси относно Общата селскостопанска политика, Подгрупа „Сертификация на сметките“.

 

ИА СОСЕЗФ беше поканена да представи по време на пленарната сесия своя опит в прилагането на актуализираните указания за извършване на сертификационния одит. Тези указания за 2018 г. се прилагаха на доброволен принцип, а считано от 2019 година стават задължителни за всички държави членки. България е една от четирите държави, приложила указанията през 2018 г.

Презентацията беше направена от директора на дирекция „Одитна дейност“ и включваше следните акценти:

  •           Развитие на функциято по сертифициране в периода 2000-2016;
  •           Капацитет на ИА СОСЕЗФ;
  •           Сравнителен анализ на резултатите от прилагането на указанията за извършване на сертификационен одит за 2017 г. и новите за 2018 г.
  •           Предимства и предизвикателства, свързани с прилагането на новите указания.

 

Презентацията беше приета изключително дружелюбно и получи позитивни коментари от страна на представителите на останалите държави членки.

 

По време на срещата представителите на ИА СОСЕЗФ обмениха полезна оперативна информация с представителите на Европейската комисия и другите сертифициращи органи, като поставиха и редица въпроси, свързани с практическото прилагане на новите указания, както и на промени в нормативната уредба по отношение на Европейските земеделски фондове.

 

Презентацията, представена по време на заседанието можете да намерите тук.