Представители от ИА СОСЕЗФ взеха участие в 43-та конференция на директорите на Разплащателните агенции на 28-те държави членки

Публикувано на 29 май 2018

В периода 23-25 Май 2018 г. под егидата на Българското председателство на Съвета на ЕС се проведе 43-та конференция на директорите на Разплащателните агенции на 28-те държави членки. В събитието взеха участие и представители на Европейската комисия и Европейската сметна палата. Служители на агенцията бяха поканени да представят информация за дейността и резултатите от извършените до момента сертификационни одити. Акценти в презентацията бяха:

·         предимствата сертифициращ орган по Европейските земеделски фондове да е публична институция;

·         преодолените трудности и предизвикателствата през изминалите две години;

·         подобрения в работата, в т.ч. в комуникация с Разплащателната агенция, Компетентния орган и европейските институции;

·         бъдещи стъпки в контекста на променената методология на ЕК за извършване на сертификационен одит за финансова 2018 и нататък.

По време на конференцията одиторите от ИА СОСЕЗФ имаха възможност да обменят оперативна информация с представителите на Европейската комисия и Европейската сметна палата.