Поредното признание

Публикувано на 25 юли 2022

Отборът на ИА СОСЕЗФ спечели “EU-awarded Anti-Fraud Game № 1 edition 2022” на проведения “Summer Course Irregularities and Fraud Prague” организирано на 18-20 юли 2022 от Lexxion Publisher Berlin.