Участие на служители от ИА СОСЕЗФ в работна среща за обмяна на опит с колеги от Хърватския сертифициращ орган (ARPA)

Публикувано на 27 април 2023

На снимката: Част от нашия екип и любезните ни домакини г-жа Хелена-Мария Пушкарич Именяк - заместник директор и г-жа Саня Колнаго – помощник директор в ARPA.

В периода 24-25.04.2023 г. в гр. Загреб се проведе изключително ползотворна двудневна среща за обмяна на опит между служители на ИА СОСЕЗФ и на Агенцията за одит на европейските фондове и програми на Република Хърватска (ARPA). Бяха обсъдени възможности за задълбочаване на сътрудничеството в областите от взаимен интерес.