Участие на служители от ИА СОСЕЗФ в работна среща за обмяна на опит със Сертифициращия орган по ЕЗФ на Кралство Дания

Публикувано на 17 юни 2022

По покана на сертифициращия орган по европейските земеделски фондове на Кралство Дания, в периода 13.06.2022 г. – 14.06.2022 г.  се проведе работна среща за обмяна на опит между представители на двата сертифициращи органа. По време на срещата беше представен опитът на българския сертифициращ орган, като се презентира работата по Одитна цел 1 и Одитна цел 2, включително и по всяка от популациите на двата земеделски фонда – ЕФГЗ и ЕЗФРСР.

Представители на датският сертифициращ орган представиха техния подход при избора на извадки и извършване на различните видове одитни процедури. Бяха дискутирани различията в двата подхода.

Участието в работната среща беше много ползотворно, както от гледна точка на обсъдените казуси и добри практики, така и от гледна точка на обмяната на опит и осъществени контакти.