Семинар относно злоупотреби с фондове на Европейския съюз

Публикувано на 2 ноември 2023

В периода 10-13 октомври 2023 г. в гр. Доспат  се проведе семинар на тема: „Разследване на престъпления, свързани с Европейската прокуратура-злоупотреби с фондове на Европейския съюз и престъпления против данъчната и осигурителна система. Трудности при доказването на престъпленията по линия досъдебни производства на Европейската прокуратура“.

Събитието беше организирано от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ към Министерство на вътрешните работи с участието и на делегиран прокурор от Европейската прокуратура.

Като част от програмата, представители на ИА СОСЕЗФ представиха натрупания опит при проверките на случаи с индикатори за измами, извършвани в одитните ангажименти по Европейските земеделски фондове и Европейския фонд за морско дело и рибарство.

В рамките на събитието бяха проведени срещи, на които бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между участниците.