Участие в международна конференция

Публикувано на 6 ноември 2023

По покана на ръководителя на одитния орган на Република Турция, г-н Ахмед Тутал, изпълнителният директор на ИА СОСЕЗФ, г-н Лъчезар Спасов взе участие във втората Регионална конференция на Одитните органи по Инструмента за предприсъединителна помощ. Конференцията се проведе в периода 19-20 октомври 2023 г. в град Истанбул, Република Турция. Сред участниците в конференцията бяха представители и на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на ЕК, ОЛАФ и Одитните органи от Албания, Северна Македония, Сърбия, Черна гора, Хърватска и Румъния.

В рамките на събитието бяха проведе срещи, на които бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на сътрудничеството в областта на одита на Европейските фондове и програми.