Служители от ИА СОСЕЗФ взеха участие в обучение на тема "Румънският опит при одита на европейските земеделски фондове"

Публикувано на 13 август 2021

В периода 9-11 август 2021 г. ИА СОСЕЗФ организира съвместено обучение с колеги от Сметната палата на Румъния (сертифициращ орган по Европейските земеделски фондове) с цел обмен на опит, добри практики и засилване на сътрудничеството между органите отговорни за одит на средствата, свързани с политиките на ЕС в областта на земеделието и рибарството.